• Senator Curt Friesen

    PO Box 94604
    Lincoln, NE 68509
    (402) 471-2630